Prepojenie RUNology s Garmin, Suunto a Strava

Milí bežci, máme pre vás skvelú novinku! RUNology.app prepojená s bežeckými aplikáciami Strava, Suunto a Garmin. Vďaka tomu bude váš zážitok z používania aplikácie RUNology ešte lepší.

Integrácia & kompatibilita ⌚

Odteraz môže te jednoducho synchronizovať svoju aplikáciu RUNology s aplikáci ami STRAVA, SUUNTO a GARMIN, vďaka čomu sa všetky tvoje športové aktivity automaticky zobrazia v RUNology.app, odkiaľ si ich môžeš jednoducho priradiť ku tréningom v tvojom RUNology.app tréningovom pláne. Všetky štatistiky o športovej aktivite ako čas, vzdialenosť, tempo, tepová frekvencia, prevýšenie, atď. sa automaticky prenesú do tvojho RUNology tréningového denníka.

To nie je všetko! Aplikácia RUNology odteraz podporuje zariadenia Garmin a Suunto , čo znamená, že všetky RUNology bežecké tréningy si vieš te  poslať do svojich Garmin  a Suunto  hodiniek - a nechať sa počas tréningu pohodlne viesť.

Ako sa prepojiť? 📲

Pripojenie vášho účtu na Garmin , Suunto alebo Strava s appkou RUN o logy.app je jednoduché:

  1. Otvorte aplikáciu RUNology na svojom zariadení.

  2. Prejdite do sekcie "Profil" a klikni na "Pripojenia."

  3. Vyberte možnosť "Pripojiť Garmin / Suunto / Strava"

  4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke, prihlás sa do svojho účtu Garmin / Suunto / Strava a autorizuj te prepojenie s aplikáciou RUNology.app




Prečo sa prepojiť?

Automatický import údajov do tréningového plánu RUNology: Užívaj te si pohodlie automatického importu a integrácie údajov o športových aktivitách z aplikácie Garmin do vášho tréningového plánu v aplikácii RUNology.

Rozšírené štatistiky aktivít: S integráciou Garmin získava te prístup ku viacerým štatistikám, ktoré t vám umožňujú analyzovať tvoj výkon.

Jednotný záznam aktivít v RUNology: Zjednoť te svoju skúsenosť tým, že všetky svoje aktivity zhromaždíš v jednom ľahko prehľadateľnom zázname na nástenke RUNology.

Export bežeckých tréningov RUNology do hodiniek Garmin: Všetky bežecké tréningy si vie te poslať do hodiniek Garmin a necha ť sa tak počas tréningu pohodlne viesť.